Majatüüp Pille – 32,6m² suuruse põrandapinnaga kodu. Maja on ehitatud aastaringseks kasutamiseks. Foto: tootja
Kümmekonna aasta eest kehtestatud seaduseparandus lubab rajada alla 20 m² suuruse pindalaga hooneid, ilma et selleks oleks vaja koostada projekti, taotleda ehitusluba ja esitada ehitusteatist.

Muudatus mõjus kui vesi pisimajade ehitamise veskile, kuigi sellel loal on ka oma kitsendused: detailplaneeringu alal või looduskaitsealal on lube ja kooskõlastusi ikkagi vaja.

Meie elu liigub paljuski üleüldise säästmise suunas ja üha olulisem on kokku hoida ka ruumi, mida elamiseks kasutame. Paljude jaoks pole asjade maailm enam oluline, vähemalt mitte esmatähtis. Nii nagu inimene saab läbi väheste asjadega, piisab talle tavapärasest märksa väiksemast elamisest.