Põlva talurahvamuuseumis Karilatsis tuleb Leivanädal. Raivo Tasso
Maakodu soovitab: minge Tallinna botaanikaaeda!