Loodi mõisa kõrvalhoones töötava puusepa Andres Ansperi tegemistest napisõnaliselt jutustada ei saa. “Töötoa asemel on meil siin rohkem nagu Segasummasuvila ehk mitmed tegijad koos, ja mina, nagu mulle vahepeal tundub, olen Pipi Pikksukk,” naerab Andres.

Tema ettevõte Päikesepuu jagab ruumi MTÜ Rahvusliku Ehituse Seltsiga, mis eelkõige ühendab puiduhuvilisi tudengeid, ühe puusepa ning kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse praktikantidega. Sel sõbralikul moel avara ruumi eri nurkades tegutsetaksegi. On üsna loomulik, et sellise korralduse juures on Andres oma tegemiste kõrvalt ka puidueriala praktikante näiteks teritustööde juures juhendanud.

Sügisest hakkab puusepp kulutuuriakadeemias ka puiduteadust õpetama, olles ise sama kooli vilistlane. “Kui meil hästi läheb, tuleb Loodi mõisa peahoonesse looduskeskus ning kõrvalhooned jäävad kõik puutöö päralt, kus on materjalihoidlad, saeraamid ja muud masinad,” valgustab ta. “Projektid on meil majade kohta juba kirjutatud ja plaanid grandioossed!”