Foto on illustratiivne.. Foto: Sven Arbet
Suvi on hea aeg kõiksugu remondi- ja hooldustöödeks. Tähelepanuta ei tohiks jätta ka oma kodu kütteseadmeid, et olla sügiseks valmis uueks kütteperioodiks.

Energiaettevõte Adven Eesti annab soovitusi, milliseid töid suvel ette võtta.

Hoolda seadmeid

Soojal hooajal on õige aeg võtta käsile küttekollete hooldustööd.

Kuumaveeboiler. Iga 2-5 aasta tagant tuleks hooldada kuumaveeboilerit, sest seadmele ajapikku tekkiv katlakivi ja sete vähendavad oluliseks selle efektiivsust. See tähendab aga seda, et vee soojendamiseks kulub märksa rohkem energiat ja raha.

Soojuspump. Kui kütad oma kodu soojuspumbaga, siis regulaarset erihooldust see seade enamasti ei vaja, piisab vaid filtrite puhastamisest. Küll aga tasub tähelepanelik olla, kui pump hakkab tegema suuremat müra või ei tundu enam nii tõhus. Sel juhul tasub kindlasti pöörduda asjatundjate poole.

Ahjuküte. Ahikütte puhul ära unusta kutsuda korstnapühkijat. Küttekollet ja suitsulõõre tuleb tahmast puhastada kord aastas, eramajade puhul on korstnapühkija kutsumine kohustuslik vähemalt iga viie aasta tagant. Korstnapühkija annab sulle ka kinnituse, kas kütteseade on heas korras. See on oluline, et kodu kindlustuskaitse kehtiks.

Kaugküte. Kaugküttega majades tasub tähelepanu pöörata soojatarbevee soojusvahetitele. Kuna süsteemi läbib soolasid sisaldav joogivesi, siis temperatuuri tõustes sadestuvad soolad soojusvaheti pinnale. See raskendab soojuse ülekannet kaugkütte veelt tarbeveele.

Kuidas aga teada, et soojusvaheti hooldamist vajab? Kõige paremaks indikaatoriks on see, kui soojussõlmes asuvast soojusarvestist on näha, et suvisel perioodil on kaugkütte peavoolu ja tagastuva vee temperatuuride vahe 10⁰ C ja vähem.

Lahtiste ehk ilma soojusvahetita süsteemide puhul tuleks hoone küttesüsteemi pesta iga 3-5 aasta järel. Oluline on soojusvaheti pesu tellimisel lasta töö teostajal teha ka surve proov. Lisaks võivad puhastamist vajada filtrid ja tasub kontrollida manomeetrite korrasolekut. Soojusvahetite pesu pakuvad enamus soojussõlmede ja küttesüsteemide hooldusega tegelevad ettevõtted.

Gaasiküte. Aja jooksul võivad sisegaasitorustiku liitekohad hakata lekkima. Samuti tuleb kontrollida torustikel olevate seadmete korrasolekut ja gaasikatla tööd. Suurenenud gaasitarbimist võib sageli põhjustada see, kui gaasikatel ja soojavee ning küttesüsteemi soojusvahetid on kaetud katlakiviga.

Lisaks süsteemi pesule tuleb kontrollida gaasikatlas olevaid andureid, klappe ja pumpasid. Nii tagad, et talvisel ajal ei teki katla ootamatuid seisakuid.

Ära võta neid töid ise ette, vaid kasuta kindlasti gaasikatlaid ja -torustikke hooldavate ettevõtete spetsialistide abi.

Kaalu küttesüsteemi uuendamist

Aja jooksul muutuvad küttetehnoloogiad ja kütuste hinnad. Seega, kui oled otsustanud uuendada oma kodu küttesüsteemi, tasub teha koos spetsialistidega põhjalik analüüs hindamaks, milline lahendus või isegi lahenduste kombinatsioon sinu kodule kõige paremini sobib.

Silmas tasub pidada, et kõige rohkem kõiguvad just nafta hinnast sõltuva kütuse hinnad. Nende hulka kuuluvad peamiselt kütteõlid ja maagaas. Stabiilsem on hind puidukütustel ja elekter-soojuspumpadel.

Aknad-uksed korda

Kui sinu kodu aknad on ajast ja arust, siis on suvel parim aeg aknad ära vahetada. Sügis-talvisel hooajal on seda meie kliimas märksa tülikam teha.

Kui elad aga vanas puitakendega majas ja akende vahetus võimalik ei ole, võib abiks olla tihendite vahetus. Sama kehtib ka vanemate välisuste kohta, kust samuti külm sisse võib pääseda.

Kuigi enamasti kiputakse tihendeid vahetama esimeste külmade saabudes, on tegelikult õige aeg seda teha sooja ja kuiva ilmaga. Sellega saab igaüks ise hakkama.

Veel üks võimalus sooja paremini majas sees hoida on paigaldada akendele termokile.