Foto: Shutterstock
Kuna esimesed lumesajud toovad kaasa hulgaliselt kodukahjujuhtumeid, on just praegu paras aeg mõelda põhjalikult, kuidas võimalikke kahjusid ära hoida.

Seesami õnnetusjuhtumikindlustuse tootejuht Dagmar Gildeni sõnul on sügis ootamatu aastaaeg, mil suurte sadude ja tormide vahele saabuvad ka esimesed lumesajud.

„Juba vähesed miinuskraadid võivad lõhkuda suvel kasutuses olnud ja vett täis kastmissüsteemid, katkise katusepleki vahelt sisse pääsenud märg lumi põhjustada märkimisväärseid veekahjusid tervele majale ning lume raskuse all ägisev puu kahjustada langedes naabrite elamist,“ selgitas Gilden.

Vältimaks suuri kahjusid ja nendega kaasnevaid ebameeldivusi, jagab ta väärt nõu, mis tuleks enne talve saabumist kodus ja selle ümbruses kindlasti ära teha.

Kontrolli katust

Kindlustusstatistika näitab, et tormi korral esineb kõige rohkem kahjusid just seoses hoonete katustega. Suuremad tuuled ja sajud toovad välja katuste õrnad kohad - tugev tuul võib rebida lahti tüki katusest, aga võib teha kahju ka kogu katusele ning põhikonstruktsioonidele.

Ka kõik lahtised servad ja plekid, katkised kivid ja muud nähtavad vigastused on potentsiaalseks sissepääsuteeks vihma- ja lumesulamisveele, mis võivad kahjustada siseviimistlust ning kodust vara.

Puhasta vihmaveerennid

Katused ja vihmaveerennid tuleb puhastada lehtedest, samblast ning muust mustusest. Kui rennides tekib ummistus, ei pääse vesi sealt ära voolama ning hakkab kogunedes hoopis katusekonstruktsioone märjaks tegema. See omakorda võib tekitada hoonele laiaulatuslikke niiskuskahjustusi.

Eemalda ohtlikud puud ja oksad

Enne talve tulekut peab kindlasti teraselt hindama maja ümbritsevaid puid. Sadanud lume raskusest võivad puuoksad kergesti murduda ning katusele langenuna põhjustada kahjustusi. Kui maja ümbruses kasvab kahjustunud või ohtlik puu, siis tuleb see turvalisuse huvides enne tormide ja lume saabumist maha võtta.

Kui aga ohtlik puu peaks siiski kahju tekitama, võib kindlustus hüvitise suurust vähendada või kahju korvamisest keelduda. Kukkunud puu eest, mis tekitab kahju näiteks naabrile, vastutab kinnistu omanik, kes peab tekkinud kahjud korvama. Vastutuskindlustuse olemasolu korral katab kahjud kindlustus.

Vii kütteseadmed talvevormi

Küttesüsteemide korrasolek tuleb samuti enne hooaega üle kontrollida. Erinevad süsteemid nõuavad erinevat lähenemist. Puuküttekolded vajavad korstnapühkijat, kuid kindlasti vajavad regulaarset hoolt ka soojuspumbad ning üle peab laskma vaadata ka gaasikatlad, mille torustiku liitekohad võivad lekkima hakata.

Vee- ja kanalisatsioonitorud vajavad sooja

Vee- ja kanalisatsioonitorude soojapidavus tuleks üle kontrollida ning riskantsed kohad lisaks ka soojustada. Hoonetes ja keldrites tuleb veenduda, et talvekülm ei pääse torustikule ligi.

Selleks tuleb sulgeda uksed, õhu sissepuhkeklapid ja vundamenti jäetud õhutusavad. Veenduge, et tehnilise ruumi temperatuur püsib töökindla termostaadi või toru külmumiskaitse abil õigel tasemel.

Torud veest tühjaks

Enne talve algust tuleks lasta õues ja mitteköetavates ruumides olevad torud veest tühjaks ja sulgeda ventiilid, et vältida torude lõhkikülmumist. Seda just suvilates ja maakodudes. Kindlasti ei tohi jäätunud veetoru hakata ise lahtise leegiga sulatama!

Pea meeles, et ka aiavoolikud tuleb veest täiesti tühjaks teha, kokku keerata ja mõnda kuiva kohta talvituma panna.