Vaino Väljas Ülemnõukogus 1988. a detsembris HARALD LEPPIKSON/EPL Arhiiv
1988. aasta 16. novembril võttis ülem­nõukogu vastu suveräänsusdeklarat­sioo­ni, millega kuulutati Eesti NSV Ülem­nõukogu kõrgeima võimu kandjaks Eestis. Teisisõnu kuulutati Eesti seadused ülimuslikuks NSV Liidu seaduste ees ja kinnitati Eesti suveräänsust NSV Liidu koosseisus.

Moskvas tekitas see deklaratsioon poliitilise šoki, kuid selle vastuvõtmine oli üks etapp Eesti taasiseseisvumise protsessis. Lisaks andis see samm kuhjaga julgust, näidates, et Moskvale vastu astumine ei too enam tingimata vangistusi ega mahalaskmisi.

Sel päeval tasub heisata lipud, tunda uhkust meie iseseisvuse üle ning leida põhjust oma sõpru üllatada ja neile sel puhul õnne soovida.