Vanarahva aastaring on ikka olnud seotud kasega: kevadel koguti kasemahla, suvistepühadeks ja jaanipäevaks toodi kased suisa tuppa ning enne jaanikule minekut tuli värske kasevihaga saunas käia.

Kõikjal boreaalses metsavöötmes on kasel ikka olnud inimeste elus tähtis koht. Siberis, Skandinaavias ja Põhja-Ameerikas on põlisasukad kasutanud nii kasetohtu kui -puitu, vihelnud kasevihtadega ja kasutanud kaseoksi oma tare, aga ka keha ja hinge puhastavate riituste käigus. Vanaskandinaavia ja -germaani traditsioonis seostub kask metsaemand Freyaga ja Odini naise Friggaga.