Kuna toiduvarude kaitsmine oli vanal ajal elu ja surma küsimus, meisterdas iga talumees oma aidale keerulise kodaluku ja tegi sellele salapärase vimka, mis muutis luku muukimiskindlaks.

Eesti Rahva Muuseumis hiljaaegu mitu kuud vaadata olnud kodalukkude näituse kuraator Heidi Solo on pühendanud viimased viis aastat nende lukkude taasavastamisele ja avalikkuse ette toomisele. Ta teab, et sada aastat on nende tuntusele nii laastavalt mõjunud, et enamik inimesi ei tea sellistest asjadest enam midagi.

Muide, see oli esimene kord, kui kodalukud ERMi kogudest välja toodi ja ajaloohuvilistele vaatamiseks välja pandi. Vanade ajalooliste seas olid näitusel ka mõned sellised kodalukud, mis on valmistatud juba tänapäeval.