Elektritöid peaks tegema atesteeritud spetsialist, töö peab käima projekti järgi ja valmis elektripaigaldisele peab saama kasutusloa. Aspera Ehitus
Seadus ütleb, et elamu elektrijuhtmestik koos kilbi, kontaktide, pistikute ja lülititega on elektripaigaldis ning elektripaigaldise korrasoleku ja ohutu töö eest vastutab selle omanik.

Nagu kõik muu maine vara, kulub ja vananeb ka elektripaigaldis. Kui kodused elektrijuhtmed vajavad väljavahetamist, mõni koht uuendamist või soovitakse midagi elektrisüsteemis ümber ehitada, tuleb kutsuda elektritöödele spetsialiseerunud firma, kelle töötajatel vajalikud atesteeringud ja load olemas.