Kui korsten pühitud, võib muretult toasooja nautida. Shutterstock
Kui kütteperiood algab, hakkavad sagenema küttesüsteemidega toimuvad õnnetused. Kui aga ahjud, korstnad ning gaasiseadmed on kontrollitud ja hästi hooldatud, on see risk väiksem.

Puhastamata korstnast alguse saavad tahma- ja pigipõlengud lõhuvad kütteseadet ning kuumenevate lõõriosade või tekkivate pragude kaudu võib põleng kiiresti ka hoonesse jõuda.

Tuleohutuse seadus ütleb, et kasutusel olevat ahju, kaminat või pliiti ning nende korstent ja ühenduslõõri tuleb puhastada vastavalt vajadusele, ent kindlasti vähemalt üks kord aastas. Sellise puhastamise tohib ette võtta üksnes isik, kellel on korstnapühkija kutsetunnistus.