Foto: Terrass.ee
Kui terrassilaudise materjalidena on kasutusel plastik, komposiit, lehis või termopuit, võidakse vahel ka karkass samast materjalist ehitada. Levinuim terrassi karkassi materjal on siiski süvaimmutatud saematerjal.

Terrassi karkass

Talade ristlõikeks sobivad enamasti 50×100 ja 50×150 prussid. Tuleb arvestada ka nende kandeulatusega, mis tuleb valida ristlõike järgi. Ehk siis 50×100 prussid tuleks toetada iga meetri järelt ja 50×150 prussid 1,5meetrise vahega. Selliselt toestatud terrassi karkass ei hakka läbi õõtsuma.

Terrassilaua kinnitamiseks tuleb samm seada selliselt, et lauda saaks sobivalt kinnitada ja tugede vahe oleks sobiv terrassilaua paksusele ning tüübile.

Näiteks 120×28 süvaimmutatud terrassilauale sobiva sammuga karkass on 0,6 m. 95×26 niinimetatud säästulauale aga on vaja rohkem karkassimaterjali. Tihedama sammuga terrassi karkass ehitatakse ka plastik- ja komposiitmaterjalidele.

Terrassi karkassi kolm põhitüüpi:

  • Paralleelprussidest ühekihiline karkass (paralleelsed prussid, toetuvad vundamendile)
  • Ristipõõnadega ühekihiline karkass (muutub laudise suund, laudis toetub põõnadele)
  • Ristiprussidest kahekihiline karkass

Loomulikult esineb lisaks ka kombineeritud võimalusi ja eraldi terrassitrepi karkass, millel omakorda hulk erinevaid lahenduse tüüpe.

Lihtsaim variant ehitatakse ristiprussidest kahekihilisena kõrgusega umbes 0,3 m maapinnast.

Alumised prussid läbimõõduga 50×150 paigaldatakse tugipostidele sammuga 1,5m ja paralleelsete vahedega teineteisest 1 m kaugusele. Selliselt saab pealmise kihi 50×100 prusside kandeks 0,95 m. Järgmine kiht 50×100 prusse paigaldatakse risti esimese kihi peale sammuga 0,6 m (kui terrassilaua paksus on 28mm). Nüüd on laudise kande ulatuseks 0,55 m. Üleulatuvad otsad arvestatakse 2/5 kandeulatusest (50×150 siis 0,6 m). Tulemuseks tugev ja korralik karkass.

Kui terrassi karkassi konstruktsioon on läbi mõeldud, saab seda kiiresti ja lihtsalt laudisega katta.

Foto: Terrass.ee

Terrassilaua paigaldus

Terrassilaua paigaldus on terrassi ehitamise kõige toredam osa, siis saab varasem töö lõpuks näo ja välimuse. Terrassilauad on need, mida märkame terrassi esmalt. Laudade paigaldamisel tehtud vead – näiteks ebaühtlased või kinni tursunud vahed – riivavad silma. Vigade vältimiseks tuleb kinni pidada paigalduse põhitõdedest.

Terrassilaua paigaldus pealt kruvidega:

Terrassilaud paigaldatakse laagidele. Laagide vahekauguse määravad terrassilaua materjal ja mõõdud. Laud paigaldatakse kahe kruviga kinnituskoha kohta igale laagile. Laudade otsad jätkatakse laagide keskel ja kaks kruvikinnitust kummagi laua otsale, võimalikult kaugele laua otsast, et see ei lööks lõhki.

Paigaldamisel jäetakse laudade vahele paisumispilud, mille määramiseks kasutatakse vastava mõõduga distantsklotse. Ilmastiku mõjul puit paisub ja kahaneb. Liiga väikese paisumispilu korral võib tekkida vihma ja niiske ilmaga olukord, kus liiga väikese paisumispiluga laudis paisub kokku ja vesi jääb pinnale, mis ei lase veel ära voolata, tekitades terrassi pinnale loigud, ja terrassilauad paisuvad veelgi.

Servalaudade nurgad liidetakse omavahel nurga all.

Terrassilaudade paigaldus ettepuurimisega:

See töö võetakse ette juhul, kui terrassilaua materjal on habras. Näiteks termopuidu, komposiit- ning plastikmaterjali korral. Samuti siis, kui soovitakse terrassilaua kruvipeadele jätta faasi.
Laudise paigaldamisel ettepuurimisega toimivad sarnased töövõtted nagu kruvipaigaldusel üldiselt.

Terrassilaua paigaldus klambritega:

Klambritega paigaldatakse laudu siis, kui soovitakse jätta terrassilaua kinnituskruvid peitu. Klambrid kinnituvad terrassi laagidele ja hoiavad lauda paigal spetsiaalse puitu freesitud kinnitussoone abil.
Selleks freesitakse terrassilaua tootmise käigus lauda klambritega sobivad sooned. Osa klambritüüpe vajab laudise kokku surumist ehk klambrite pingutamist.

Terrassilaua paigaldus alt klambritega:

Alt klambritega kasutatakse juhul, kui soovitakse peita kinnituskohti. See moodus võimaldab kasutada ilma spetsiaalse sooneta terrassilauda, samuti lauda, millele ei ole võimalik kinnitusklambri sooni mingil põhjusel freesida.

Klamber kinnitatakse terrassilaua alumisele küljele. Laud keeratakse paika ja surutakse eelmise klambri külge. Klambri teine pool fikseeritakse terrassilaua servast üle ulatuva kruviava kaudu kruviga laagi külge.

Terrassi hooldamine

Puidust terrass vajab igal aastal õlitamist, nii püsib see kaunis aastaid. Kevadine terrassihooldus ja õlitamine annab sellele värske ilme kogu suveks ja kaitseb puitu päikese eest, mis halastamatult puidu pinda hävitab. Sügisel ja talvel hoiab õli terrassi lauda vee ja jää eest, mis puitu tungides seda samuti kahjustavad.

Õlitamise käigus puhastatakse esmalt terrassi pind mustusest, samblikest ja muust prahist, mis on sinna aja jooksul kogunenud. Terrassi pestakse süvapuhastusvahendiga, mille põhiliseks komponendiks on seebikivi.

Lahus kantakse puidu pinnale ja lastakse pisut seista, seejärel küüritakse küürimisharjaga. Vajadusel korratakse toimingut, kuni saavutatakse soovitud tulemus.

Seebikivi lahus aitab eemaldada terrassilaua pinnalt mustuse, seened ja samblikud. Seejuures avab see ka puidu poorid õlile.
Foto: Terrass.ee

Pärast küürimist loputatakse terrassi pind ohtra veega. Peab meeles pidama, et seebikivi mõjub nahale sööbivalt, sellega töötamisel tuleb kasutada kaitsevahendeid.

Kui terrass on puhastatud ja loputatud, tuleb sel lasta korralikult kuivada. Kuivale laudisele kantakse hooldusõli. Õli pealekandmisel tuleb jälgida, et puidu pind küllastuks, kuid samas ei jääks terrassilaua pinnale õliloike. Iga-aastane hooldus hoiab terrassi pinna kauni ja vastupidavana.

Esmakordne terrassi hooldus

Süvaimmutatud terrassi lauda on hea hooldada mitte kohe peale paigaldust, vaid alles siis, kui päike on terrassi pinna pisut pleegitanud. Süvaimmutusvahendid ja terrassiõli võivad omavahel mitte sobida ja pleegitamine leevendab konflikti.

Esmase õlitamise käigus on soovitatav kanda õli terrassi pinnale kihina, et puidu pind küllastuks ja saavutaks piisava kaitse.

Allikas: Terrass.ee