Taimi Raa
Munatootjate kodulehtedel võib näha kuulutust: ˝Müüa üks aasta munenud eluskanad.˝ Hinnad on mitu korda soodsamad kui munema hakkavatel noorkanadel. Hinnavahe tekitab paratamatult küsimusi. Kas nad on terved? Kuidas munevad? Kui kaua sellised kanad elavad?

Otsisime neile küsimustele vastust majapidamisest, kus on selliseid vabrikukanu peetud juba aastaid. Kuuldu oli lootustandev. Tõdeti, et kanadel pole viga midagi rohkemat, kui mistahes kana puhul oodata võib! On vaid mõningad eripärad ja kohanemisaeg alguses.