Vanad kaaned on väsinud. Dokumendid oma kodu ja selle endiste elanike kohta väärivad toekamat säilitusümbrist. Tea Šumanov
Ehitusjoonis on hoone passipilt ja enamgi veel. Ehitusprojekti joonistel on ära märgitud kogu ehitise info. Joonised ja kaasnev dokumentatsioon jutustavad nii maja ehituse kui ka endiste omanike ja hoone enda käekäigu kohta.

Ametliku termini kõrval kasutatakse ehitusjooniste kohta veel nimetusi majaplaan, majajoonis, arhitektuurijoonis jne. Jooniste säilitamine arhiivides ja muuseumides on väga oluline suure huvi ja kõrge pärandväärtuse tõttu. Niisama tähtis peaks maja dokumentide säilimine olema ka igale majaomanikule. Eriti vajalikud on need allikad restaureerimisotsuste tegemisel.