Paljud kombedki on varasematest aegadest mugandatult üle võetud. Näiteks on alati põletatud tuld esivanemate haudadel.