Laudaukse kohale tuleb lüüa hobuseraud, et kurja eemal hoida. Anni Õnneleid
18. september on luukapäev. Evangelist Luukat arvatakse ka “Apostlite tegude” raamatu autoriks.

Kristlik kunst kujutab Luukat kõige sagedamini kirjatööd tegemas, teda peetakse raamatuköitjate kaitsepühakuks, samuti arstide ja kunstnike.

Rahvatraditsioonis on luukapäev üks vaikne päev – sel päeval ei tohi vanduda, kolistada ega lärmata. Laudaukse kohale tuleb lüüa hobuseraud, et kurja eemal hoida. Ukse ette peab õhtul tuhka raputama, et hommikul saaks näha, kas kuri on tahtnud lauta minna.

Mehed käisid sel päeval veskil – luukapäeval jahvatatud jahu ei koitavat. Loomad pidid juba laudas olema, muidu tulevat kuri vaim karja. Linnased pandi kasvama, et mardipäevaks õlut saada, ja perenaised alustasid linaropsimisega.