Eriti olid keelatud põllutööd, see oli maa puhkuse ja pühaduse päev. Ei tohtinud murda oksi, kitkuda rohtu ega muul moel loodusesse puutuda. Keelatud olid ka villasetööd ja müra tekitamine.

Sel päeval loodeti head karjaõnne ja selle taotlemiseks käidi võõraste loomade seljast karvu lõikamas, et neid põletada ja tuhk oma loomadele sööta. See andis head piima- ja võiõnne.

Kolmel ristipäeval imetatud lapsest saab uskumuste kohaselt nõid.

Ristipäeval sündinul olid erilised võimed ja ristipäeval surija pääses otse taevasse.