Toomapäev on viimane tähtpäev aasta jooksul laenatud asjade tagastamiseks. Priit Simson
Toomapäevast, 21. detsembrist alates suuremaid töid ei tehtud, sest oli alanud jõuluaeg. Keelatud olid kõik tööd peale pühadega seotu ehk siis lubatud olid eeskätt koristamine, kraamimine ja pühadetoitude valmistamine.

Eriti keelatud oli ketramine ja jahvatamine. Rangelt oli keelatud puude raiumine ja nende kojutoomine.

Oluline oli mustuse ja laiskuse minema saatmine kaltsu- ja õlenukkudena.

Lisaks on toomapäev märkinud viimast tähtpäeva aasta jooksul laenatud asjade tagastamiseks või muude aasta jooksul üles jäänud kohustuste täitmiseks.

Algas pühadetoitude valmistamine, mis kestis jõululaupäevani.