Valguskoopiate valmistamise laud aastast 1961. Valga muuseumi kogu
Eelmises Targu Talitas kirjutasime vana maja ehitusjoonistest. Nüüd tutvustame, kuidas neid valmistati. Tänapäeva arhitektid projekteerivad arvutis, varem aga tehti kõik joonised käsitsi.

Mida kaugemale ajas tagasi minna, seda vähem on projektijooniseid säilinud. Enne tööstusrevolutsiooni XIX sajandil nende koostamist ei nõutud. Jooniseid võidi varem teha tellija jaoks, et kindlaks määrata fassaadilahendus, nt aknajaotus ja kaunistus- elemendid. Ehitusel kasutati traditsioonilisi lahendusi, mida ei olnud tarvis kirja panna.
Alates XIX sajandist paljundati jooniseid mitmesuguste fotograafiliste võtetega, mis on nüüdseks täiesti unustatud. Et uurin jooniste tegemise ja paljundamise ajalugu, kutsun üles jagama oma mälestusi, kuidas projektijoonistest koopiaid tehti. Põnev oleks näiteks teada, milliseid masinaid kasutati ja kuidas oli nendega töötada. Kindlasti on lugejate hulgas inimesi, kes on sellise tööga kokku puutunud. Palun saatke oma mälestused Maalehele Targu Talita toimetusse!