Vietnami kirjeldatakse vahel kui bambuskeppi kahe riisikausiga.
Mere ja mägede vahele surutud Vietnam on läinud sajandist elanud suure osa sõjaseisukorras. Ometi on selles riigis nii väärikat ajalugu kui uskumatut looduslikku mitmekesisust.
Kujult meenutab Vietnam veidi välja venitatud S-tähte. See piklik, Indohiina poolsaare idaküljel asuv, mere ja mägede vahele surutud riik on põhjast lõunasse u 1650 km pikk, kuid kõige kitsamas keskosas vaevalt 50 km lai. Kokku annab selline veider kuju aga täiesti arvestatavad 329 560 km², mis teevad Vietnami suuruselt võrreldavaks Saksamaaga. Ka rahvaarvult on need riigid võrreldavad – Saksamaal on elanikke u 81 miljonit, Vietnamis 85 mln. Tõsi, kui esimeses on inimesed enam-vähem võrdselt üle maa laiali jaotunud, siis teises elab suurem osa inimesi madalatel tasandikel, mis aga moodustavad vaevalt 30% riigi pindalast.