Doktor Eret Jaanson on üks Confido Erameditsiinikeskuse arstidest. Foto: Confido Erameditsiinikeskus
Arsti ja patsiendi vahelise koostöö aluseks on usaldus, sellest ka meie keskuse nimevalik (Confido – usaldus, usaldama lad k). Usaldus ja konfidentsiaalsus on kindlasti arsti ja patsiendi suhtluse ühed olulisemad märksõnad.

Confido idee autorid on pikaajalise arstikogemusega aastaid perearstidena töötanud tohtrid. Lisaks pikale erialase töö kogemusele ja täienduskoolitustele nii Eestis kui ka piiri taga oleme osalenud Eesti perearstisüsteemi loomisel ja arendamisel ning teame selle positiivseid külgi ja paraku ka kitsaskohti.

Usaldus, privaatsus ja põhjalikkus

Oleme aastatega õppinud väärtustama patsiendikeskset lähenemist ning head tiimitööd. Eesti tervishoiusüsteemi erinevates osades töötanuna tunnetame, et patsient on hiiglaslikus meditsiinilabürindis tagaplaanile jäänud ning sageli napib arstidel aega patsiendi muresse põhjalikumaks süvenemiseks.

Õigete lahenduste leidmine vajab enamasti aega. Oleme veendunud, et arstiabi ei saa olla arstilt patsiendile kiiruga osutatav teenus, vaid on mõlema poole panustamist nõudev protsess. Aeg on paraku see, millest riigisüsteemis töötaval arstil kipub puudu jääma.

Miski – ka mitte meditsiin – ei saa olla korraga odav, kiire ja kvaliteetne. Confido arstidel on piisavalt aega süveneda ka kõige keerulisematesse terviseprobleemidesse. Meie vastuvõtuaja pikkus on vähemalt pool tundi.

Armastame oma tööd ja soovime oma rikkalikku töökogemust kasutada nii, et sellest oleks rõõmu meil ja kasu meie patsientidel.

Meditsiin – kunst või teadus?

Meditsiin on tänapäeval kiirelt arenev teadus, ent lisaks sellele on arstiteadus alati ka kunst. Hea arstiabi ei tähenda ainult moodsat, uusima tehnikaga sisustatud arstikeskust. Hea arstiabi jaoks on vaja veel midagi. See midagi, see x-faktor on inimesed ehk siis arstid ise.

Oleme veendunud, et patsiendi teejuhiks oma tervise hoidmisel sobib kõige paremini kogemuste ja laialdaste teadmistega üldmeditsiiniarst, kes vajadusel kaasab patsiendi murede lahendamisse kitsamate erialade spetsialistid.

Confido Erameditsiinikeskuses võtavad lisaks perearsti taustaga üldmeditsiini spetsialistidele vastu ka mitmed nimekad ja suurte kogemustega eriarstid, nagu näiteks neuroloog dr Toomas Toomsoo, kardioloog professor Margus Viigimaa ja kõrva-nina-kurguarst dr Ene Miller, aga ka allergoloog, günekoloog, endokrinoloog, töötervishoiuarst, neurokirurg, uroloog ja hematoloog. Lisaks pakume logopeedi konsultatsioone.

Meie eriarstide read täienevad pidevalt ja oleme endale eesmärgiks seadnud patsiendile tervikliku konsultatsioonivõimaluse pakkumise, mille sisuks on põhjalik haigusjuhu analüüs üldmeditsiini spetsialistidelt ja eriarstidelt.

Keerukamatel juhtudel saame kutsuda kokku kolleegide nõukoja, kes ühiselt arutab, kuidas patsiendi mure võimalikult kiiresti lahenduse leiaks. Ja seda ilma et inimene peaks erinevate asutuste või arstide vahel jooksma. Patsiendikeskset lahendust peame oma keskuse peamiseks
tugevuseks ja eripäraks.


Pakume ettevõtetele ka uudse lähenemisega individuaalset töötervishoiuteenust. Oleme selleks ühendanud töötervishoiu arsti ja peremeditsiini eriarsti kompetentsi, et hinnata nii tööga seotud terviseriske kui ka patsiendi tervist ja selle hoidmist töökohal laiemas mõttes. Patsiendi töövõime hindamisel on meie juures oluliseks aluseks ka psühhoemotsionaalse stressi tegurid – anname tööandjale hinnangu terve ettevõtte kui terviku töötajate stressiga seotud tööefektiivsuse languse riskidest ja juhendame töötajaid stressist tingitud tervisekahjude ärahoidmisest.

Pakume võimalust tulla vastuvõtule pärast tööpäeva ajavahemikus kella 16.00 kuni 19.00, ent vajadusel leiame patsiendile sobiva vastuvõtuaja ka muudel aegadel. See on eriti sobilik väikelastega peredele, kus vanem vajab arsti nõuannet õhtul, kui ise töölt koju jõuab.

Meie keskuses saab teha kõiki analüüse, mida pakuvad Eesti laborid. Samuti saame patsienti saata erinevatele funktsionaaldiagnostilistele ja piltuuringutele.


Täpsemat infot meie keskuses pakutava kohta saate meie kodulehelt www.confido.ee või telefonil 5556 2420. Meie keskuse uudiseid saab jälgida ka https://www.facebook.com/confidokeskus