Apteekrite pikett Foto: Andres Putting
Apteegi omandipiirangu kehtestamine on tänases Eestis praktiliselt ainuvõimalik lahendus apteegituru mõistlikuks korraldamiseks, kui lähtuda patsientide huvidest. Oma toetusavalduse apteekrite omandipiirangute ideele on saatnud ka perearstid, kelle suhtes samuti kehtivad omandipiirangud.

„Apteegiteenuse ehk ravimite kättesaadavuse tagamine rahva tervise kaitseks on riigi ülesanne. Riik peab looma mehhanismid, mis kujundaks ühtlase apteegivõrgu ning tagama apteekidele rahastus- ja majandusalased tingimused, et teenust saaks osutada stabiilselt ja sõltumatult,“ sõnas Eesti Apteekrite Liidu esinaine Ülle Rebane.

„Apteegi omandipiirang on ühel või teisel moel kehtestatud Austrias, Soomes, Ungaris, Küprosel, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Itaalias, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Sloveenias ja Hispaanias. Lisaks tuleb arvestada, et enam kui kolmveerand Euroopa Liidu riikidest on kehtestanud kas apteekide asutamis- või omandipiirangud”, lisas Rebane.

Ülle Rebase sõnul ei ole seadusandjal tänasel päeval sisuliselt ka võimalust omandipiirangut mitte kehtestada, kui ei taheta tagasi pöörata vertikaalse integratsiooni keeldu, mis kohustab lahutama ravimite jae-ja hulgimüügi. Brüsselist tellitud õigusliku arvamuse kohaselt ei ole 09. juunil 2014 seadustatud ravimite hulgi- ja jaemüügi lahutamine kooskõlas Euroopa Liidu õigusega, kui sellega ei kaasne proviisorite enamusosalust apteekides.

“Mis tahes mitteproviisoritest omanike puhul eksisteerib suur tõenäosus, et suurema kasumi nimel võidakse minna vastuollu tervise kaitse huvidega. Kas arvate, et näiteks kaubanduskeskused, kiirlaenufirmad ja kasiinod on patsiendi seisukohalt paremad apteegiomanikud kui hulgimüüjad? Vaevalt küll. Ainult proviisoril on tema elukutsele omane professionaalne eetika, mis tasakaalustab ärihuve. Seda on korduvalt öelnud ka Euroopa Kohus”, lausus Rebane.

Vertikaalse integratsiooni kaotamist ei ole võimalik õigustada, kui sellega ei kaasne patsientide tervise kaitse kõrgem tase apteekides. Tervise kaitse kõrgema taseme tagab aga just nimelt proviisorite enamusosaluse nõue, kuna see kaitseb teenuse sõltumatust ja kvaliteeti. Euroopa Komisjon ja Euroopa Kohus ei lubaks ravimite ja-ja hulgimüügi lahutamisel kehtima jääda, kui sellega ei kaasneks proviisorite enamusosalust.

Eesti Apteekrite Liit on apteekrite vanim erialaorganisatsioon, mis ühendab sõltumatuid proviisoriapteeke.