FOTO: AFP/SCANPIX
Kuigi tuberkuloosijuhtude arv on Euroopas langenud viis protsenti aastas, tõuseb jätkuvalt ravimresistentsete juhtude osakaal. Koos teiste Balti riikidega on Eesti kantud multiravimresistentse tuberkuloosi (MDR-TB) ohumaade nimekirja.

Tervise Arengu Instituudis asuva tuberkuloosiregistri andmetel registreeriti eelmisel aastal Eestis 290 tuberkuloosijuhtu, millest 62 olid ravimresistentsed  (MDR-TB) juhud, teatas tervise arengu instituut. Ravimresistentne on tuberkuloosijuht, mille korral haigustekitaja on resistentne samaaegselt kahe tuberkuloosi põhiravimi, isoniasiidi ja rifamitsiini, suhtes. Lisaks võib esineda resistentsus teiste tuberkuloosivastaste ravimite suhtes.

Kopsutuberkuloosihaige võib aastas nakatada 10-15 inimest

MDR-TB patsientide ravi kestab oluliselt kauem – 6-8 kuu asemel sageli 2-3 aastat. MDR-TB ravi on sadu kordi kallim ning need ravimid põhjustavad sagedamini tõsiseid kõrvaltoimeid. Üks nakkuslik kopsutuberkuloosihaige võib aastas nakatada 10-15 inimest ning neist 10%-l areneb nende elu jooksul välja tuberkuloos.

Langustrendi ei ole näidanud ka kopsuvälise tuberkuloosi juhtude arv. Neid haigusvorme on keeruline diagnoosida ja diagnoos tihti ka hilineb, mistõttu põhjustab kopsuväline tuberkuloos inimestele olulisi vaevusi ja töövõimetust. Eestis registreeriti eelmisel aastal 23 kopsuvälise tuberkuloosi juhtu, mis on 8,5% kõigist tuberkuloosijuhtudest. Euroopa keskmine näitaja on 22%.

Tuberkuloos on inimeselt inimesele õhu teel leviv piisknakkus. Peamiselt saavad kahjustada kopsud, kuid tuberkuloos võib kahjustada kõiki elundeid, sealhulgas luud-liigesed, lümfisõlmed, sooled, neerud, aju, silmad, nahk. Kopsutuberkuloosi põhilised sümptomid on köha, öine higistamine, väsimus ja väikesed õhtused palavikud. Tuberkuloosikahtluse korral võib kopsuarstile pöörduda ilma saatekirjata ning tuberkuloosiuuringud ja -ravi on Eestis kõigile tasuta olenemata ravikindlustuse olemasolust.