Vähiuuringute tehnoloogia arenduskeskuse juhataja Riin Ehin esitab täna uute rahastuste jaoks taotluse, et võitlus vähi vastu jätkuks. Vasakul teadusekspert Andres Valkna. Foto: Meisi Volt
Kaheksasse tehnoloogia arenduskeskusesse on EAS ja erasektor investeerinud kokku ligi 100 miljonit eurot, millest oma osa saavad ka kaks tervisetehnoloogia keskust.
EAS on tehnoloogia arenduskeskusi (TAK) nimetanud enda kõige ambitsioonikamaks projektiks, mis on mõeldud suure tulevikupotentsiaaliga ettevõtetele ja teadlastele. TAK-ides arendatakse uusi tehnoloogiad nii toidu-, masina-, infotehnoloogia kui ka meditsiinitööstuses. Kaheksast TAK-ist kaks tegelevad otseselt meditsiinialaste tehnoloogiate väljatöötamisega, mille tulemusena võiksime Eestis näha vähiravimi valmimist ja veidike lihtsustatult öeldes ka ravimeid lüpsvat lehmakarja.