älgi, et kannatanu üleval pool asetsev põlv jääks peaaegu täisnurka ja käsi põse alla.
Nähes maas lamavat kannatanut, hinda kõigepealt tema seisundit asendis, milles sa ta leidsid.

  • Liiguta teda ainult äärmisel vajadusel.
  • Kontrolli, kas kannatanu on teadvusel, kas reageerib või hingab. Kui kannatanu hingab, keera ta külili.
  • Siruta kannatanu sinule lähemalolev käsivars välja. Teine käsi pane üle ta rinna. Kõverda kannatanu vas-tasjalg põlvest täisnurka. Haara kaugemast õlast ja puusast. Pööra kannatanu enda poole.
  • Jälgi, et kannatanu üleval pool asetsev põlv jääks peaaegu täisnurka ja käsi põse alla.
  • Kata kannatanu soojalt, jälgi hingamist kuni abi saabumiseni.