Foto: Andres Putting
Euroopa Parlamendi saadikud soovivad, et patsientidel oleks kiirem ligipääs odavamatele geneerilistele ehk analoogravimitele.

Täna, 6. veebruaril parlamendis hääletatud eelnõu nõuab liikmesriikidelt suuremat läbipaistvust ja uue ajakava seadmist ravimite hindade määramiseks ning hüvitamisotsuste tegemiseks.

"On vastuvõetamatu, et ravimite hinna kujundamise ja maksumuse hüvitamise otsuste tegemine võib mõnikord viibida rohkem kui 700 päeva. Ma olen veendunud, et meie ravimituru õiglastest nõuetest saaksid kasu nii patsiendid kui ka riiklikud tervisekindlustussüsteemid," ütles raportöör Antonyia Parvanova.

Saadikute ettepaneku kohaselt on liikmesriikidel aega 60 päeva, et määrata geneeriliste ravimite hind ja hüvitamisprotsess, mis tagaks nende kiirema müügilejõudmise ning hoiaks kokku nii patsientide kui ka sotsiaalkindlustussüsteemide kulutusi. Uute ravimite puhul jääks kehtima praegune 180-päevane ajaraamistik.

Euroopa Komisjoni andmetel on geneeriliste ravimite hind kaks aastat pärast turuletulekut  originaalravimite hinnast keskmiselt 40% madalam.

Eelnõu kohaselt peavad liikmesriikide vastavad ametid otsustamisprotsessi läbipaistvuse ja aususe tagamiseks avaldama ravimikomisjonide liikmete ja kaasatud ekspertide nimed ja huvide deklaratsioonid. Samuti tuleb vähemalt kord aastas avaldada tervisekindlustussüsteemis sisalduvate ravimite nimekiri koos piirhindadega.