Rahvapäraste puutöövõtetega valmistatud istepink ehk pitsu. Heidi Solo
Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambri MTÜ ning Maalehe ühiselt korraldatud puutöökonkurss toimub juba kolmandat korda ning sel korral on teemaks pitsu ehk väike pink.

Konkursi eesmärk on esiisade puutööoskuse väärtustamine ning sellega püütakse meelitada rohkem inimesi rahvuslikke puutöötraditsioone kasutama ja sellega heatasemelisi puitesemeid looma.

Konkurss lõpeb alati parimate tööde näitusega ning kaunis käsitöö peaks motiveerima kõiki huvilisi ka ise voolimiseks nuga kätte võtma või vähemalt traditsioonilisele puukäsitööle tähelepanu pöörama ja neid esemeid väärtustama.

Paljud õpivad rahvapäraseid puutöövõtteid käsitöötunnis või kodus, kuid hiljem need unustatakse ega praktiseerita enam kunagi. Konkurss on ellu kutsutud eesmärgiga meelitada osalema kõiki, keda teema kõnetab, olenemata puidutöö oskustest või teadmiste avarusest. Ootame kõiki, kel kas või ainult tegemise tahtmine.

Nagu mainitud, on tänavuse konkursi teemaks pitsu. Iga autor võib konkursile esitada ühe töö. Eraldi hinnatakse õpilaste ja täiskasvanute töid.

Pitsu peab olema valmistatud käsitsi ja traditsioonilisi rahvapäraseid töövõtteid kasutades, ilma elektriliste tööriistadeta. Konkursitöö võib sisaldada 20% ulatuses ka muid materjale.

Hindamisel arvestame esmajoones teostuse kvaliteeti, kuid ka töö idee uudsust ja omapära. Traditsiooniline puutöö võib olla esitatud kas innovaatilises ja modernses vormis või ka klassikaliselt levinud rahvapärases võtmes.

Autor auhinnaga pärjatud tööd tagasi ei saa, see annetatakse muuseumile. Konkursi esimese, teise ja kolmanda koha tööde autorid pälvivad rahalise preemia. Asutused ja ettevõtted võivad valida oma lemmiku ning ka neid autoreid autasustatakse vastava ettevõtte poolt välja pandud meenetega.

Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 28. veebruariks 2019 MTÜ Tuhala Ajaloo- ja Kunstikambrisse aadressil Müüriääre, Tuhala küla, Kose vald, Harjumaa.

Töö külge peab olema kinnitatud hindamiseks vajalik märgusõna, soovi korral lisatud tegemise lugu või idee. Tööga koos tuleb esitada ka märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on töö nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress, e-posti aadress ja kirjeldus varasemast seotusest puukäsitööga.

Nomineeritud töödest eksponeeritakse näitusi kuni 2019. aasta lõpuni.

Žürii koosneb seitsmest liikmest, sinna kuuluvad puiduvaldkonna disainerid ning puukäsitöömeistrid: Maret Lehis (käsitöömeister, Kutsekoda ja Pileum), Heidi Solo (puukäsitöö õpetaja, Tallinna Kopli ametikool; disainer, MRK Magic Design), Elmet Treier (puidudisainer, Elmet Treier Design), Valdur Tilk (puukäsitöömeister, Puupank), Silver Treiman (puukäsitöömeister Hiiumaalt), Meelis Kihulane (puukäsitöömeister Põlvamaalt), Andry Kikkull (puiduspetsialist, Eesti Tööõpetejate Selts, Tallinna Ülikool).

Lisainfo konkursi kohta: Heidi Solo, tel 529 5366, ajalookamber@tuhala.ee.