Euroopa ravikindlustuskaardi alusel peab arstiabi saamiseks vajadus selle järele tekkima välisriigis viibimise ajal. Shutterstock
Kõikidel ELi liikmesriikidel tuleb oma õigussüsteemi üle võtta direktiiv, mille eesmärk on raviteenuste kättesaadavuse ja patsiendi valikuvabaduse suurendamine.
Kopsupõletik või piinav seljavalu võib tabada suvalisel hetkel ükskõik kus. Jalaluumurdu ei saa samamoodi ette ennustada, ja kõik see võib teiega juhtuda, kui viibite välismaal. Juhul kui olete ravikindlustatud ja teil on kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, ei pea te ELi riigis muretsema. Samuti on Eesti kindlustatul võimalik välisriigis saada plaanilist ravi seadusega ette nähtud tingimustel. Seoses ELi direktiiviga tekib inimestel veelgi võimalusi piiri taga osutatud ravi eest hüvitise saamiseks.

Võimalustest välismaal saadud tervishoiuteenuste kompenseerimisel haigekassa poolt räägib lähemalt Eesti Haigekassa välissuhete osakonna juhataja kt Anette Soosaar.