Kui kindakudumisel ideid napib, tasub ikka pöörduda meie pärandkultuuri poole. Seekord inspireerisid mind Eesti Rahva Muuseumi kogus olevad kindad, mis kootud Tarvastus XIX sajandi teisel poolel.