Südamesõlgi kanti rahvarõivaste juurde terves Norras, kuigi neil on tugevad piirkondlikud eripärad. Tihtipeale on südamesõlgedel truuduse märgiks kõige üleval kroon, nagu ka vanadel ristpistepiltidel.