Foto: Andres Putting
Suvi on käes ning palavad ilmad põhjustavad raskusi töötajatele ja tööandjatele. Tihtipeale otsitakse abi tööinspektsioonist, saamaks teada, millise temperatuuriga võib veel tööd teha.

“Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja –niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajat arvu ruumis, töötajate vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi suurust, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning tehnoloogilise protsessi laadi,“ on kirjas töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Tööandja peab läbi viima riskianalüüsi, mille käigus selgitab välja kõik töökeskkonnas toimivad ohutegurid. Kuid enamasti ei pöörata tähelepanu välistingimustest lähtuvatele asjaoludele nagu meie kliimavööndile mitteomane kõrge välistemperatuur. Meemteid liiga kõrge temperatuuri vastu on aga mitmeid.

Esiteks võiks teha perioodilisi vaheaegu töös, eriti kuumadel päevadel lühendada võimaluse korral tööpäeva pikkust, muuta kokkuleppel ajutiselt tööaega, vastastikusel kokkuleppel muuta puhkuste aegu, korrigeerida tootmiskavasid jne.

Töötajad tuleks varustada joogiveega ja panna aknakatted päikesepoolsetele akendele. Kõige kulukam on ventilatsioonisüsteemide ehitamine ning konditsioneeride paigaldamine.

Probleemide korral tuleks töötajatel pöörduda töökeskkonnavoliniku või töökeskkonnanõukogu poole.

Allikas: Tööinspektsioon.