Foto: Andres Putting
Praegust Eesti arstiabi kvaliteeti peab heaks 72% elanikest, arstiabi kättesaadavusega on rahul üle poole (51%) ja pea kaks kolmandikku (61%) elanikest peavad tervishoiu korraldust Eestis heaks.

Võrreldes eelmise aastaga on hinnangud tervishoiukorraldusele, arstiabi kättesaadavusele ja kvaliteedile püsinud samal tasemel, selgub uuringufirma Saar Poll OÜ Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa tellitud uuringut "Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2011".

Viimase aasta jooksul on 78% Eesti elanikest terviseprobleemidega mõne arsti poole pöördunud. Kõige enam on aasta jooksul külastatud perearsti. Oma praeguse perearstiga on vastanutest rahul 83% ja pereõega 91% kunagi arsti/õega kokku puutunutest. Aasta jooksul pääses 66% perearsti külastanutest vastuvõtule 2 päeva jooksul, mis on samal tasemel võrreldes eelmise aastaga.

Eriarsti on aasta jooksul külastanud 46% elanikest. Ligi 30% eriarsti külastanutest pääses vastuvõtule nädala jooksul. Kauem kui kaks kuud pidi järjekorras ootama 14% eriarsti külastanutest. 12% eriarstiabi kasutanutest käis vähemalt korra tasulisel vastuvõtul ja olulisi muutusi siin eelmise aastaga võrreldes ei ole.

Viimase aasta jooksul on retseptiravimeid ostnud 62% elanikest. Praegust retseptiravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljaostmise korraldust tervikuna peab heaks 87% inimestest (varem 73-82%). Uuringust selgus ka, et 2/3 elanikkonnast on kasutanud ravimite väljakirjutamisel ja väljaostmisel digiretsepti ning neist valdav enamik (97%) jäi viimasel digiretseptiga ravimi väljaostmisel selle kasutamisega rahule.

Saar Poll OÜ viis ajavahemikul 28. oktoober kuni 17. november 2011 läbi üleriigilise avaliku arvamuse küsitluse, kus suulise intervjuu vormis ja paberankeedi abil küsitleti 1510 inimest vanuses 15-74 eluaastat.