.
Hammustame ja maitseme erilisi, aja­proovile vastu pidanud suutäisi. Mälestuste ja ­emotsioonide püüdmisel on abiks Eesti ­Ajaloomuuseumi Maarjamäe kogude hoidjad Ene Hiio, Epp Preem ja Helle Avila.