.
Loodus on andnud meile väga palju vahendeid, et ilma tehis­aineid ja eraldi sünteesitud ­värve lisamata toiduga mängida.