.
Mida saab igaüks meist teha, et vähendada keskkonnareostust? Tuleb välja, et päris palju.