Foto: Unsplash
Pikemat aega on Eestis kirgi kütnud nii kohaliku kalaäri kui ka Eestisse imporditava kala ohutus ja turvalisus. Ei saa ka meie sellest üle ega ümber ning teeme selgeks, kas Eestist pärit kala on ikka turvaline süüa ning kuidas kala kontrollitakse? Olukorda selgitab Veterinaar- ja Toiduameti kommunikatsioonispetsialist Elen Kurvits.

Kui turvaline on Eestis müüdava kala söömine?

Veterinaar- ja Toiduamet teostab Eestis järelvalvet nii kalakasvanduste kui ka kala väärindajate (nt toidukäitlejate) üle. Iga Euroopa Liidu riigi vastavad kontrolliasutused jälgivad, et asukohamaal turule toodav toit oleks tarbijale ohutu. Seadusest tulenevalt peab turuleviidav toit olema ohutu inimese tervisele ning toidukäitleja (tootja) vastutab käideldava toidu ning käitlemise nõuetekohasuse eest ja on kohustatud kasutama kõiki võimalusi selle tagamiseks.