.
Ehkki pasha on algselt õigeusklike piirkondade traditsioone ja sümboleid kandev magustoit, on see laialt levinud ka Baltimaades ning Soomeski.