.
Nõukogude Liidu nimelises vanglas ei osanud keegi unistada tulevikust, kus pere saab pidada oma äri. Veelgi enam, et seda saab edasi pärandada isalt pojale või emalt tütrele. Saame olla uhked ja rõõmsad, et enam pole isegi see tähtis, kuidas ärid pereliini pidi päranduvad. Oluline on hoopis see, et järeltulev põlv näeb oma vanemate tegemistes ka enda arenemist ja kasvamisi.