Schutterstock
Söömiskultuuri mitmekihilisus peidab endas nii tavasid, väärtushoiakuid, moraali kui ka majandust ja arusaamu tervislikkusest.