perejakodu Foto: Andres Putting
Mõni laps ei seisa pudeliski paigal – juba kaheaastasena ei kõnni ta kunagi, vaid aina jookseb. Ometi ei tähenda see veel, et ta on hüperaktiivne.

Kuidas teha vahet, kas laps on loomu poolest hoogne ja füüsiliselt toimekas või on tegemist diagnoositava aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (ATH)? Viimane nõuab lapsevanemalt toimetulekuks erioskusi. Laps aga peab õppima oma eripära tundma ja ohjama, et kasvada eluga toime tulevaks täiskasvanuks.

Kõik kooli­eelikud, tihti ka alg­klasside lapsed ning eriti poisid on juba loomu poolest füüsiliselt aktiivsed. Vaid mõned tublid tüdrukud suudavad paigal istuda, käed põlvedel. Järgnevalt selgitame, mille poolest erineb hüpe­raktiivne laps lihtsalt aktiivsest lapsest.