Läksime lapse emaga lahku, kui poeg oli 11aastane, laps jäi elama minuga. Praegu on ta 15aastane. Nüüd pakuti mulle viieks aastaks teadustööd Saksamaal. Poeg tahaks minuga kaasa sõita, sest talle meeldib sealne kool ja ka oma huvialadega saab ta seal edasi tegeleda. Lapse ema oli nõus last lubama üksnes juhul, kui ta ei pea Saksamaal elamise ajal lapsele elatist maksma. Vastasel juhul lubas ta politseisse kaevata, et ma olen lapseröövi toime pannud ja mulle määratakse karistus. Kas võib tõesti niimoodi teha?

Teismelise poja isa

Millisel juhul võib lapse välismaale elama viimist tõlgendada kui lapseröövi?