Foto: Shutterstock
Arutledes, kas beebid ja väikesed lapsed peaksid oma vanematega koos magama, jagunevad lapsevanemate arvamused kahte leeri. Osad usuvad, et see võib olla lapsele ohtlik nii füüsiliselt kui vaimselt, teised on veendunud täpselt vastupidises. Kuidas siis õige on?

Mõni pere magab aastaid kõik koos ühes voodis, teised jälle leiavad, et selline tegevus pole sugugi aktsepteeritav. Olgu siis põhuseks liiga väike voodi või kartus, et lapsed võivad muutuda klammerduvateks ja neil saab olema raskusi tulevikus iseseisvumisega.Tänapäeval usutakse õnneks hirmujutte beebiga koos magamisest palju vähem. B

Aastal 2011 viis Michael. J. Breus, psühholoog ja unehäirete uurija, läbi uuringu, mis analüüsis vanematega koos magamise mõju lastele. Ta avastas, et väikelapsega voodi jagamine ei avalda mingisugust negatiivset mõju tema arengule ega ka käitumisele — kogu mõju on ainult positiivne.

9 viisi, kuidas lapse kaissuvõtmine head teeb:

Lapsel kujuneb kõrgem enesehinnang

Healthy Child lehel välja toodud uuringust selgub, et poisid, kes kuni viieaastaseks saamiseni koos oma vanematega magasid, olid kõrgema enesehinnanguna ja kogesid elu jooksul vähem süütunnet.

Laps on tulevikus hoolivam

Uuringus leiti sedagi, et just need lapsed on suurimad kallistajad ja tunnete jagajad, kes vanematega koos magasid. Tüdrukud, kes väiksena koos vanematega magasid, tunnevad täiskasvanuna end füüsilist lähedust ja tähelepanu jagades ja saades mugavamalt

Laps käitub koolis hästi

Koosmagamist uurinud Dr. Searsi sõnul käituvad koos vanematega maganud lapsed koolis paremini. Seda võib põhjendada lapse sisemise turvatundega, mis tagab lapse rahulikuma ja tasakaalukama käitumise.

Laps saab kiiremini iseseisvaks

On levinud arusaam, et lastel, kes on vanematega koos maganud, on palju raskem tulevikus iseseisvuda.

Norte Dame’i Ülikoolis uuriti koos magavaid emasid ja beebisid ja leiti, et koos magamine pigem hoopis julgustab lapsi iseseisvusele. Lapsed mõistavad, et nende vanemad on alati nende otsuseid toetamas, kuid neil pole kindlat vajadust oma vanematest sõltuda. Samuti ei teki vanematega voodit jaganud lastel hiljem probleeme iseseisva uinumisega, leiab ajakiri Psychology Today.

Lapsel on vähem psühholoogisi probleeme

Dr. Sears toob esile Forbes’i poolt välja toodud uuringu, mis keskendus psühhiaatrihaigla patsientidele. Selgus, et vaimsete häiretega patsientide seas polnud lapsena koos oma vanematega magamine eriti levinud nähtus.

Lapsel on parem tuju

Lapsed, kes oma vanematega koos magavad, uinuvad kiiremini ja nende uni on kvaliteetsem, ütleb Dr. Sears. Lapsed ärkavad puhanumalt ja see tagab neile ka parema tuju.

Laps on õnnelikum

Notre Dame’i ülikooli professor P. Heroni teadustöös kinnitab õnnetunde ja vanematega magamise vahelist seost. Üksinda maganud lapsed kipuvad samuti rohkem jonnima ja uusi asju kartma.

Laps pole nii ärev

Vanematega koos magades tunnevad lapsed end turvalisemalt. Dr. Searsi kinnitab, et eriti annab vanemate läheduses uinumine turvatunde poistele. Nende ärevustase on vanematega magades kordades väiksem, kui üksinda magades.

Laps tunneb, et vanemad hoolivad temast

Healthy Child kinnitab, et vanematega koos magamine saadab lapsele signaali, et ta on perekonnas aktsepteeritud ja olulisel kohal. See arusaamine on vajalik terve ja positiivse elusuhtumise väljakujunemisel. Koos magamine kasvatab ka lapse ja vanema vahelist sidet ning usaldust.

Allikas: romper.com