Shutterstock
Meie põlvkond on üles kasvanud teadmises, et mehed ei nuta ja poisid tuleb üles kasvatada karmi käega, et neist ei kasvaks memmekaid. Selline seisukoht on tegelikult täielik jama ning seda juttu räägivad inimesed, kes imikute arengust ja vajadustest mitte midagi ei tea, vahendab Psychology Today.

Vale lähenemine poistele algab juba beebieas – värskeid vanemaid õpetatakse olema poistega ranged juba esimesest elupäevast peale, et ema jumala eest beebit ära ei hellitaks. Tegelikult vajavad beebid kasvamiseks ja arenemiseks ema hellust ja hoolt ning teadmist, et ema on alati olemas, kui ta teda vajab. Ainult sellises keskkonnas saab lapsest areneda hea enesekontrolli, sotsiaalsete oskuste ja empaatiavõimega täiskasvanu.
Värskelt avaldatud uuringus poisslaste arengu ja kasvukeskkonna kohta just varajases lapsepõlves selgitatakse põhjalikult, miks peaksime just poiste kasvatamisele erilist tähelepanu pöörama ning miks tuleks kõik vanaemadelt kuuldud õpetussõnad poiste „ära hellitamise“ kohta täiesti ära unustada.
Miks varajases lapsepõlves läbielatu poisse rohkem mõjutab kui tüdrukuid?
Poisid arenevad aeglasemalt nii psühholoogiliselt, sotsiaalselt kui keeleliselt.
• Stressi reguleerivad ajuosakesed arenevad poistel aeglasemalt nii ema kõhus olles, sünnituse ajal kui pärast sündi.
• Keskkond mõjutab poisslapsi negatiivsemalt kui tüdrukuid. Tüdrukutel arenevad juba varakult välja mehhanismid, mis aitavad väliste negatiivsete mõjurite ja teguritega toime tulla, poistel võtab nende areng pikemalt aega.

Miks on poisid haavatavamad?
• Ema stress mõjutab raseduse ajal poisslapsi enam kui tüdrukuid. Samuti on sünniprotsess poisile traumaatilisem ning sünnijärgset lahutamiset emas elavad poisid raskemini üle.
• Vahetult pärast sündi tehtud uuringute kohaselt on poistel stressihormooni kortisooli tase kõrgem kui tüdrukutel.
• Kuuekuused poisid näitavad frustratsiooni rohkem välja kui sama vanad tüdrukud. 12kuu vanuselt reageerivad poisid negatiivsetele ärritajatele ägedamalt kui tüdrukud.
• Poisid vajavad rohkem ema abi, et oma emotsioonidega toime tulla. Selleks nõuavad beebipoisid tihedamini ema lähedust ja tuge kui tüdrukud.
See tähendab, et kokkuvõttes on poistel märksa suurem oht käitumishäirete ja psüühiliste häirete tekkeks, näiteks autism, skisofreenia ja hüperaktiivsus. Need probleemid on levima hakanud just viimasel ajal, kui järjest rohkem lapsi on varajase lapsepõlve pidanud veetma lastehoius ehk emast eraldi. Ehk siis: kuna beebipoiste aju areneb tüdrukutest aeglasemalt, on esimese eluaasta jooksul eriti tähtis, et poisi ja ema vahel oleks kindel, turvaline ja armastav kiindumussuhe. Ema kohalolek ja poisi vajadustele reageerimine on ülioluline poja sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks.

Mida selle teadmisega pihta hakata?
1. Tuleb mõista, et beebipoisid vajavad rohkem hellust, hoolt ja mõistmist. Just rohkem, mitte vähem, kui tüdrukud. Poisi vajadustele vastu tulek ei tähenda tema ära hellitamist, vaid võimaldamist normaalseks emotsionaalseks ja sotsiaalseks arenguks.
2. Poisse ei tohi sündides emadest eraldada. Eestis õnneks on ammu juba emad-lapsed ja enamjaolt ka isad ühes palatis, kuid mujal maailmas ei ole see üldse nii tavaline. Pigem on veel levinud traditsioon tita pärast sündi beebituppa viia, et ema saaks puhata. See aga mõjub äsjasündinud beebipoisile väga kehvasti. Sünniprotsess on poisile niigi traumaatiline ning emast eraldamine tõstab tema stressitaset veelgi. Pidev emast eemalolek sünnijärgselt võib esile kutsuda hüperaktiivsust ning panna aluse teistelegi käitumishäiretele.
3. Lapse vajadusi ei tohi eirata. Beebidel ei tohi lasta „end tühjaks nutta“, sest „muidu hellitame ta ära“. Laps nutab, kui tal on mure ja nutt on ta ainus viis enda väljendamiseks. Kui imik nutab, tuleb talle pakkuda kõike, mida ta vajab – süüa, puhast mähet, ema kallistust, isa paid jne.
4. Tasustatud lapsehoolduspuhkus kuni lapse aastaseks saamiseni ehk sel ajal, kui areng on kõige kiirem ja laps kõige haavatavam. Eesti on selles osas erakordselt tubli, kuid mujal maalimas kahjuks lähevad titad sõime juba kolmekuusena.
Loomulikul ei tähenda eelpoolkirjeldatu seda, et peaksime tüdrukud hooletusse jätma. Muidugi vajavad ema-isa hellust ja armastust kõik beebid, kuid kuna poiste kasvatamisse on suhtutud kui teisejärgulisse või arvatud, et poisist peab karmikäelise kasvatuse tulemusena sirguma tõsine mees, oli vaja see arvamus ümber lükata. Kõikidel lastel on kasvamiseks vaja kindlat ja turvalist kodu ja vajadustele vastavat hoolt.

Loe veel:
Lause, mis võib poisi enesehinnangu täielikult hävitada