Foto: Pexels
Ees on koolivaheaeg ja paljud võtavad ette perereisi üle mere või kaugemalegi. Kas tead, missuguseid dokumente on lapsele reisimiseks vaja ja kuidas saata laps reisile vaid ühe vanema või hoopis vanavanematega? Enamlevinud küsimustele lastega reisimise kohta vastab advokaatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Milliseid reisidokumente lastelt välisriiki reisides nõutakse? Kust saab vajalikku infot?
Lastega välisriiki reisimiseks vajalike dokumentide ja lisadokumentide nõuded, samuti dokumentide kehtivusaja nõuded, sõltuvad eelkõige külastatava riigi nõudmistest. Kui lähiriikidesse reisimine on üldjuhul selge – Euroopa Liidus on välispiiri ületamisel laste dokumendikohustuse osas kehtestatud sarnased nõuded täiskasvanutega, st EL-i ja Schengeni liikmesriikides kehtib põhimõte „igal inimesel oma reisidokument” (erandid kehtivad Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigile ning Iirimaale, samuti ei puuduta see reisidokumente, mille on välja andnud riigid väljaspool Euroopa Liitu), siis kaugemate sihtkohtade puhul tuleks küsida reisisihiks oleva riigi esindusest, milliseid dokumente selle riigi piirivalve lastega reisijatelt nõuab. Abi saab vajadusel ka Eesti välisministeeriumist ning politsei- ja piirivalveametist. Paljudele küsimustele leiab vastused viimaste kodulehtedelt.

Kuidas saata laps reisile ühe vanema või vanavanematega?
Lapsega reisival täiskasvanul, kes ei ole lapse seaduslik hooldaja, näiteks lapse vanavanem, aga ka treener või sõbra vanemad, peaks reisil kaasas olema lapse vanemate ühine nõusolek. See, kas piisab vanemate lihtkirjalikust nõusolekust või tuleb dokument vormistada notari juures, sõltub külastatava ja ka reisimarsruudil läbitavate riikide nõuetest. Lisaks võiks kaasa võtta rahvastikuregistri ingliskeelse väljavõtte, millelt on näha mõlema hooldusõigusega lapsevanema andmed. Väljavõtte saab kohalikust omavalitsusest. Lihtkirjalikult vormistatuna võiks lisada paberi ka vanemate kontaktandmetega (aadress(id), telefonid, e-posti aadressid), mõned saatkonnad soovitavad lisada koopiad vanemate passidest või ID-kaartidest.
Pea samad soovitused kehtivad, kui lapsega reisib ainult üks lapsevanematest või vanem, kellel on lapsest erinev perekonnanimi. Just viimane on praktikas enim küsimusi ja ka segadust tekitav. Et probleeme vältida, tuleks reisile kaasa võtta teise lapsevanema nõusolek ja ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte.

Kas on soovitusi, mida teha probleemide korral, et reis kulgeks sujuvalt?
Kindlasti on mõistlik kõigile reisijatele, sh lastele, teha kindlustus, mis tagab haigestumise korral vajamineva arstiabi, vajadusel ka eritranspordi Eestisse. Sellised asjad tuleks enne kindlustusarve (mis käib mõningatel juhtudel n-ö reisiarve sisse) maksmist eraldi ja täpsemalt läbi arutada, et ei oleks hiljem ebameeldivaid üllatusi. Kui reisil juhtub aga midagi sellist, mis on erakorraline (näiteks varastatakse reisi- või muud dokumendid), on kõige targem pöörduda viivituseta Eesti esinduse poole kohalikus riigis või võtta ühendust meie välisministeeriumiga, kes saab juhendada, mida mingis olukorras täpsemalt teha, et Eestisse naasmine kulgeks viperusteta.