Foto: Shutterstock
Augustis sündinud lapsed on säravad kui suviselt kuum päike. Pane tähele, need on asjad, mida viimasel suvekuul sündunud laste vanemad peaksid oma võsukeste arengu ja koolitee kohta teadma.

Need on viis teaduslikult kinnitatud põhjust, miks augustis sündinud lapsed erilised on:

1. Nad on sündides raskemad

Statistika näitab, et suvel sündinud lapsed on suurema sünnikaaluga kui teistel aastaaegadel sündinud lapsed. Suurem sünnikaal (kui tegu pole just ülekaaluga) viitab enamasti ka tugevamale tervisele.

2. Nad on täiskasvanuna pikemad

Suvelapsed on täiskasvanuna enamasti oma eakaaslastest pikemad. Põhjus võib peituda suuremas kogusest D-vitamiinis, mida suvel beebit ootava naise organism kogunud on.

3. Neil kujuneb kõige väiksema tõenäosusega bipolaarne häire

2012 aasta uuring ajakirjas PLOS One leiab, et augustis ja septembris sündinud lastel on kõige väiksem bipolaarsuse risk. Uurijad pole kindlad, kas see on samuti tingitud päikesest ja D-vitamiinist, kuid just augustis sündinud lapsi ohustab see faktor kõige vähem.

4. Neil on rohkem õnne

2005 aasta uuring leidis, et inimesed, kes on sündinud märtsi ja augusti vahel, tunnevad, et neil on „õnne" ja vedamist rohkem kui ülejäänud inimestel. 44.9% septembrist kuni veebruarini sündinud uuringus osalejad uskusid, et neil on omajagu õnne, kuid kevade- ja suvelastest uskus, et neil on õnne 47.9% vastajaid.

5. Neist saavad klassi noorimad (või vanimad)

On avaldatud palju uurimistöid augustilaste akadeemilisest edust. Enamik nendest toovad esile just sünnikuu negatiivsed küljed. Tasub siiski arvestada, et just vanemate teadlikud otsused võivad augustilaste tulevikku selles vallas väga palju mõjutada.

National Bureau of Economic uuris Florida osariigi munitsipaalkoolide lapsi ja leidis, et augustikuus sündinud lapsed lõpetavad kooli väiksema tõenäosusega kui septembrikuus sündinud lapsed väga konkreetsel põhjusel. Septembris sündinud lapsed on üldiselt kooli alustades klassis kõige vanemad lapsed, augustis sündinud on aga noorimad. Mõne lapse puhul võib see tähendada, et teistega võrreldes ollakse kõige väiksemad ja loomulikust arengust veidi tagapool ning see saatus võib neid lapsi jälitada kogu koolaiaja.

Lapsevanematel, kelle lapse seitsmes sünnipäev on suve lõpus ja sügiseks pole laps kooliks veel päris valmis, on mõistlik kaaluda võimalust lapse kooliminekut aasta võrra edasi lükata. Mõni laps on lasteaeda lõpetades kooliks täiesti küps ja selliste laste puhul klassi noorim olemine probleeme ei tekita.

Augustilapsest, kes aasta hiljem kooli läheb, saab klassi vanim ja statistika näitab sellel olevat omajagu eeliseid. Näiteks saavad vanimad lapsed suurema tõenäosusega väärikasse ülikooli ja lõpetavad kooli akadeemiliselt heade tulemustega.

Ka klassi noorimal on eeliseid - ta lõpetab keskkooli teistega võrreldes küllaltki vara, mis annab hea võimaluse vaheaasta võtmiseks, kuid ülikooli ikka omaealistega koos alustamiseks.

Olgu augustilaps klassis kõige vanem või kõige noorem, lõppkokkuvõttes võidab ta ikka, kui vanemad nii tema arengu kui isikuomadustega lapse koolitee algusaega valides arvestavad.

Allikas: mother.ly