Foto: Pexels
Kas tõesti sõltub tütre tulevane karjäärialane edukus sellest, kas tema isa korjab enda sokid elutoapõrandalt ise kokku või jätab selle perenaise teha? Jah sõltub, näitavad uuringud.

Kui pered soovivad, et tütre ettekujutus naise eneseteostusest ulatuks köögiuksest kaugemale, tuleks isadel pere kodutöödes aktiivselt osaleda, näitavad uuringud.

Kui tütred näevad kodutöid tegemas vaid ema, siis peavad nad perenaiseks olemist suurema tõenäosusega naise peamiseks rolliks ja valivad vabatahtlikult ise hilisemas elus kas siis koduperenaise rolli või pehmema, stereotüüpselt naistele sobiva ameti. Need tüdrukud, kes näevad aga kodus, et majapidamistööd on lihtsalt pereliikmete vahel jagatud igapäevakohustused, mitte naise peamine eneseteostus, keskenduvad rohkem koduvälistele karjäärivõimalustele.

Kanada ülikoolis (University of British Columbia) viidi läbi soorollide teemaline uuring ja jõuti ühesele järeldusele, et isa panustamisel kodutöödesse on tütre idenditeedi kujunemisele suur mõju. Kui isad kasvõi osaliselt, kas tolmu pühkides, pesu sorteerides, nõusid masinasse pannes või mõnel muul moel kergendasid emade majapidamiskoormat, kujundas see suuresti peres kasvava tütre tulevikuväjavaateid.

Sellistes peredes kasvanud tütred huvitusid elukutsevalikul rohkem kõrgelttasustatud elukutsetest, nagu juristi või arsti amet.

Samas, need tütred, kelle kodus olid majapidamistööd vaid pereema pärusmaa, kujutasid end tulevikus ette pigem meditsiiniõe, juuksuri, raamatukoguhoidja, müüja või koduperenaisena — nende valikud on pigem stereotüüpsete naiste rollide poole kaldu.

Alyssa Croft, psühholoog, kes uuringut läbi viis, jõudis järeldusele, et see, mida mees oma naiselt ja naistelt üldiselt eeldab, mõjutab tugevalt ka tütre minapilti ja tulevikuväljavaateid. Kui mees annab oma käitumisega igati mõista, et naise koht on pliidi ääres, siis ei mahu ka tütre maailmapilti mõte, et temast, kui tulevasest naisest, võiks saada näiteks edukas jurist.

Vaata ka seda: 25 asja, mida iga isa peaks tütre kasvatamise kohta teadma

Vatrasemad uuringud on näidanud, et naised, kes töötavad täiskohaga, teevad pärast tööd kodus poole rohkem kodutöid, kui nende täiskohaga töötavad mehed. Kodutööde osakaal suureneb naiste jaoks veelgi pärast laste sündi.

Praeguste peremudelite puhul saavad tütred enamasti kodust elu jälgides sellise sõnumi: sa võid tulevikus küll teha, mida tahad, kuid sul tuleb ise ära teha ka kodutööd.

Uuringus küsitleti 376-t peret, kus emade keskmine vanus oli 39 ja isade keskmine vanus 42. Vanemaid ja lapsi küsitleti nende koduse tööjaotuse kohta nii koos, kui eraldi. Analüüsiti ka pereliikmete töötasu ja koduste kohustuse hulka.

Need isad, kes küll suusõnaliselt pooldasid võrdest tööjaotutust, kuid tegelikult koduste tööde puhul kätt külge ei pannud, kasvatasid sellest koolimata pigem tütreid, kes eelistasid jääda koduseks või valiksid pehmemaid elukutseid. See tähendab, et lapsed teevad järeldusi siiski pigem oma isade tegude, kui sõnade põhjal.

Aga kuidas on lood poistega? Uuringu tulemusel jõuti järeldusele, et isa kodutöödes osalemine või mitteosalemine poiste elukutsevalikuid oluliselt ei mõjutanud. Nemad eelistasid ikka stereotüüpselt mehelikke ameteid. Iseasi, kui palju mõjutab isa suhtumine kodutöödesse ja naistesse seda, kuidas tema poeg omakorda pereloomiseas naise ja mehe rollist aru saab. Niisiis, isa, kes sa arvad, et kuna sul tütreid pole ja sinu poja karjääri sinu kodutöödesse suhtumine ei mõjuta ja las naine orjab edasi, mõtle veelkord. Sa võid oma tulevase pojatütre tuleviku sellega paika panna. Parem mine kööki!

Allikas: theglobeandmail.com