Foto: Shutterstock
Tänapäeval on kõik, mis negatiivseid emotsioone krutib, ainult kliki kaugusel. Kõik meediakanalid pakuvad sidet meie ühiskonna pahupoolega ja eriti hoogsalt levivad teemad, mis toovad inimestes välja selle, mille üle nad just uhked pole — hirmu, kadeduse, alaväärsuse, küündimatuse- ja väiksusetunde.

Vanema kohustus on kasvatada üles elurõõmus ja optimistlik noor inimene. See pole lihtne, sest meedia tuleb kogu oma mitmekesisuses sisse ka lapse koduuksest, -aknast ja telefoni- ning arvutiekraanilt. Ja see külaline tuleb lapse usaldust täis maailma eelkõige negatiivsusest koosneva pagasiga.

Noored pole kunagi varem pidanud taluma nii palju kiusamist, kui tänapäeval — seda küberkiusamise näol. Isegi mitte otsene kiusamine vaid levinud ja tavapäraseks saanud tegelikkuse moonutamine omab negatiivseid tagajärgi. Noorte tüdrukute enesehinnangut lõhuvad näiteks pilditöötlusprogrammidega moonutatud sotsiaalmeediakuususte, kes paratamatult on paika pannud iluideaalid, pildid. “Kõikidel teistel, peale minu on ideaalne välimus ja ideaalne elu”, räägivad iga päev noorele tema telefonis või arvutis olevad sotsiaalmeedia postitused.

Et sinu lapsest ei kasvaks ebakindel ja iseennast mitte usaldav noor, tuleb sul selle teemaga tegeleda juba varakult. Sest on täiesti võimalik, et sotsiaalmeedia kasvatab sinu last ajal, mil sind ennast kohal pole. Hoides silma peal oma kodus levivatel meediakanalitel ja perele piisavalt aega pühendades, aitad oma lastel mõista, mis on päriselt oluline. Kui aitad tal piisavalt varakult enesehinnangut tugevdada ja asju selge mõtlemisega analüüsida, siis ei oma negatiivsena mõjuv meedia tema üle nii suurt mõju.

Need soovitused aitavad sul oma lapse kasvatada meediakriitiliseks ja oma peaga mõtlevaks nooreks.

Sea asjad perspektiivi

Maailmas juhtuvad tragöödiad leiavad ikka tee meie juurde — televiisori, raadio, sotsiaalmeedia või poeletil eksponeeritava ajalehe kaane kaudu. Täiskasvanud mõistavad, et trükitähtedes ja emotsioonidest kriiskavad pealkirjad on loodud lisalugejate ja klikkide saamiseks. Vanuse ja kogemusega on arenenud välja oskus mitte lasta end igast uudisest puudutatuna tunda, aga lapsed ei mõista ilmtingimata meedia mõjutuste rolli meie elus. See, kuidas sina ise uudistesse suhtud ja kui rahulikuks sa neid lugedes jääd, mõjutab seda, kuidas su lapsed maailma asjadest aru saavad ja tulevad toime sellega, mida nad mõjutada ei saa. Rääkides lastele, kuidas meedia keerab erinevatele sündmustele volüümi juurde, aitad lastel vähem muretseda.

Foto: Shutterstock

Näiteks algklasside lapsed võivad väga tõsiselt muret tunda nii televisiooni uudistesaatest nähtud sõdade, terrori, kui selle pärast, et klassigrupis teda lolliks nimetati. Mainida võib ka seda, et igapäevaselt juhtub maailmas ka väga palju häid asju, negatiivsest kirjutatakse lihtsalt rohkem, sest selliste uudiste kajastamise pealt teenitakse enam raha. Kui laps teeb endale facebooki konto, siis lisage meeldivaks lehekülgi, kus on positiivsed lood, kaunid looduspildid, armsad kassivideod, populaarteaduslikud põnevad infokillud jne. Siis on lapse igapäevane infovoog positiivsem ja inspireerivam. Tee seda ka enda lehel, sest see, mis alatooniga on info, mis iga päev sinu silme ette jõuab, mõjutab sinu meeleolu ja suhtumist asjadesse päris palju.

Räägi asjadest, mille üle sa tänulik oled

Tänulikkus kasvatab iseloomu. Tugev iseloom hoiab pea selge ja jalad õiges kohas paigal, kui maailm tundub kaootiliselt sebivat. Võta aega, et oma lastega jagada, mille üle sa tänulik oled ja mis sinu elus hästi on. Julgusta oma lapsi raskustes rahulikku meelt säilitama ja alati teiste suhtes kaastundlik olema. Uuringud näitavad, et tänulikkuse väljendamine muudab inimesed optimistlikumaks.

Võitle libauudistega

Paljud lapsed ütlevad, et nad ei tee päris ja libauudistel vahet. Lastele tuleks öelda, et nad alati mõne uudise tõesuses kaheldes selle kohta vanematelt lisa uuriks. Kui lapsed soovivadki uudistega kursis olla, võiks nendega koos arutleda, kuidas uudiseid kriitiliselt lugeda. Mida sisaldab endas üks tõsiseltvõetav uudis, kas seda tõestavad ka faktid ja kuidas neid kontrollida.

Võitle küberkiusamisega

Julgusta oma last alati kiusamisest rääkima. Sulle, oma õpetajale või mõnele usaldusväärsele vanemale sõbrale. Seda ka siis, kui nad kiusamist pealt näevad. Päriselu või kübermaailm — vahet pole, kiusamine on igal pool ühtemoodi halb. Kiusamisele ei või kunagi lihtsalt alluda. Õpeta oma lapsi juba noorest east, et igaühe kohustus on kiusamisele vastu hakata. Täiskasvanute teavitamine ei tee kellestki kitupunni, pigem võib see kedagi aidata. Siis võib ka loota, et kui noored saavad kord täiskasvanuks, ei pea nad ka töökiusamist normaalseks ja paratamatuks.

Last, kes sind kiusamisest teavitab, tuleb tunnustada. Teised lapsed võivad teda muidugi kitupunniks kutsuda ja sinu julgustav sõna loeb palju. Kambale vastu astumine nõuab suurt julgust.

Blokeeri ebatsensuurset materjali

Internet loob petliku illusiooni anonüümsusest, mille taha paljud kibestunud ja imelikud inimesed end peidavad. Infohulk, mis sotsiaalmeedias levib, on üüratu ja paratamatult satub ka sinu laps kokku vägivaldse, solvava ja ebaeetiise materjaliga. Õpeta oma lapsele, kuidas selliseid kirjutisi ignoreerida, neist vajadusel teavitada ja neid blokeerida.

Lülitage end maailmst välja

Aegajalt tuleb ühiselt kogu perega kõik koos oma nutitelefonid ja arvutid välja lülitada. Nautige ühist aega, matkake, tehke koos süüa, ajage juttu, mängige lauamänge, minge lihtsalt jalutama või vaadake koos ära kogu pere lemmikfilm. Et te oleksite ühises inforuumis ja jagaksite ühesugust kogemust.

Õpetades lastele perega veedetud kvaliteetaja tähtsust, ei kasvata sa mitte ainult sidet teie vahel vaid lood lapsele ka tugevamat minapilti ja kindlustad sellega tema tulevikku.

Allikas: huffingtonpost.com