Pexels
Erivajadusega lapse ema soovis kasutada talle eriolukorra ajal ette nähtud toetust, kuid selgus, et toetust ta siiski ei saa, kuna tema tööandja sai palgatoetust läbi töötukassa meetme. Lisaks selgus, et erivajadusega lapse vanemale selle kuu lõpuni kehtivat toetust pole sugugi kõigil majanduslikult mõistlik kasutada.

Erivajadusega lapse ema otsustas kasutada erakorralise toetuse saamise õigust võtta eriolukorra ajal tööst vabad päevad, et olla kodus igapäevast tuge vajava lapsega, kuid sai hiljem teada, et see spetsiaalne toetus, mis on vanemale ette nähtud, et ta saaks olla eriolukorra ajal kodus lapsele toeks, on talle majanduslikult kahjulik ning lisaks pole üldse ette nähtud nendele vanematele, kelle tööandja on kvalifitseerunud töötukassa toetuse saajaks. Seega tasub toetuste taotlejatel alati ennast toetuse määramise üksikasjadega kurssi viia, muidu võib juhtuda, et