Erivajadusega lapse ema otsustas kasutada erakorralise toetuse saamise õigust võtta eriolukorra ajal tööst vabad päevad, et olla kodus igapäevast tuge vajava lapsega, kuid sai hiljem teada, et see spetsiaalne toetus, mis on vanemale ette nähtud, et ta saaks olla eriolukorra ajal kodus lapsele toeks, on talle majanduslikult kahjulik ning lisaks pole üldse ette nähtud nendele vanematele, kelle tööandja on kvalifitseerunud töötukassa toetuse saajaks. Seega tasub toetuste taotlejatel alati ennast toetuse määramise üksikasjadega kurssi viia, muidu võib juhtuda, et