Paljud vanemad on distantsõppe ajal lastele huviringi treeningutel abiks Pexels
Tallinna munitsipaalhuvikoolid ei tohi eriolukorra ajal vanematelt õppetasu võtta ka juhul, kui toimub distantsõpe. Eriti raske on hetkel erahuvikoolide seis, lapsevanemad ei ole tihti valmis endises mahus tasu maksma, kui tavapäraseid tunde ei toimu. Ehkki osad vanemad tasuvad eriolukorra ajal huvikooli eest isegi siis, kui tunnid päris ära jäävad, sellest alati ei piisa ja uuel õppeaastal ei pruugi lahkunud õpetajad naasta.

"Kui õppetasusid ei laeku, siis on erahuvikoolidel võimatu tasuda õpetajatele tasu ja ka näiteks renti ruumide eest. Samas ei saa paljud ka töötukassast toetust küsida, kuna õpetajad ja treenerid teevad sageli tööd käsunduslepinguga," ütleb Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse esimees Andres Kask, kes räägib Perele ja Kodule nii huvihariduse hetkeolukorrast kui sellest, milliseks võib kujuneda suvi.

Huvikooli õpetaja või treeneri sissetulek ja töö sõltubki peamiselt õppetasust, mida lapsevanemad maksavad. Lihtsustatult võib öelda küll, et kui õppetasusid paar kuud ei laeku, võib erahuvikool uksed sulgeda.

Väga paljude huvikoolide puhul on kuulda, et lapsevanemad on lepinguid lõpetanud või nõuavad tasu vähendamist....