Foto: Shutterstock
Pereterapeut Hal Runkel on veendunud, et lapsevanemaid on eluaeg haneks tõmmatud väitega, justkui nemad oleks vastutavad oma laste käitumise eest. Selline suhtumine on kaasa toonud lugematu arvu probleeme ning me peaksime selle arusaama kohe prügikasti viskama, ütleb ta Business Insideris.

Muidugi kõlab see algul napakalt. Kes siis veel vastutavad kui mitte vanemad?

Aga asi on selles. Lapsevanemad on alati olnud teismeliste peale kurjad, et nad ei suuda vastutust võtta ei oma tegude, asjade ega sõnade eest. Miks nad peakski, kui sünnist saati on vanemad kogu töö nende eest ära teinud?

Olles tavaline lapsevanem, ütled sa oma võsukestele alati: “Minu töö on õpetada sind paremini käituma.” Mitte: “Sinu töö on paremini käituda.” Minu töö on hoolitseda selle eest, et sa hakkaksid paremini käituma.” Näed vahet? Esimesel juhul võtad vastutuse tema käitumise eest enda peale, teisel juhul aga jätad kogu vastutuse temale endale. Suur vahe!

Kontrolliva mõtteviisiga vanemad hindavad oma suutlikkust ja võimekust lapsevanemana selle pinnalt, kui edukalt ja hästi nad tulevad toime lapse käitumise muutmisega ehk kui hästi panevad nad lapse tegema seda, mida nad tahavad, et laps teeks. Ja konflikt on sellesse mõtteviisi sisse kirjutatud, sest lapse puhul ei ole tegu programmeeritava robotiga, vaid inimesega, kellel on oma mõistus, tunded ja soovid.

Sinu töö vanemana ei ole tegeleda oma lapse käitumise muutmisega. Sinu töö on õpetada ja näidata neile, kuidas neil endil on võimalik oma käitumist kontrollida ja vajadusel korrigeerida. Ehk sina vanemana ei ole vastutav oma lapse käitumise, sõnade ega valikute eest. Sina vastutad omaenda valikute, sõnade ja käitumise eest.

Mõistad? Kui suur vahe. Kui oluline vahe. Kas sina otsustad või tema otsustab. Kas sina vastutad või tema vastutab. Miks ta üldse peaks vastutama? Aga sellepärast, et ühel hetkel saab sinul vastutamisest kõrini ning ootad, et ta tuleks ise toime. Ta ei oska seda, kui sa ei ole talle õpetanud ja talle võimalust andnud. Lapsed eksivad, sest nad on lapsed. Aga läbi eksimuste nad õpivad ning edaspidi sama viga enam ei korda. Anna neile andeks ja lase uuesti eksida, nii õppisid sinagi.

Väga vabastav on oma mõttemaailma korrastamine ja mõistmine, et sa ei pea kontrollima oma laste käitumist. Sa ei saagi seda teha, sest laps otsustab ise, kuidas ta ennast üleval peab. Sinu töö vanemana on anda neile võimalikult head eeskujud ja instruktsioonid ning loobuda vajadusest kontrollida.