Foto: Shutterstock
Mõnda last aja ähvardustega kooli, teist meelita, kolmandale selgita ja neljas läheb ise. Sõltub inimese õpihimu siis kasvatusest, keskkonnast või millestki muust? Teadlased arvavad, et pärilikud eeldused mängivad siin küllalt suurt rolli.

Kas ma olen tubli või laisk? Miks ma selline olen? USA teadlaste uurimuse põhjal võib öelda, et õpihimu saadakse suures osas vanematelt päranduseks.
Nad uurisid üle 13 000 9-16aastase kaksiku Suurbritanniast, Kanadast, Jaapanist, Saksamaalt, Venemaalt ja USAst. Kaksikuid uuriti sellepärast, et nende geneetliseed eeldused on võrdsed. Kui nad elasid erinevates tingimustes ja õppisid erinevates koolides, ei olnud nende õppimises olulist vahet. Selgus, et õppemotivatsioon sõltub 45-50 protsenti geenidest.
Uuringu tulemus oli hämmastav, sest seni oletati, et kasvatustöö ja õpetajad mõjutavad palju rohkem õpilaste soovi õppida kui geenid. Nii et tasub oodata õpetajate või lapse enda süüdistamisega, kui laps ei viitsi õppida.
Teadlaste väidetest ei tulene hoopiski seda, et oleks olemas mingi kindel „õpihimu“ geen.
Õpihimu loomisel osaleb tõenäoliselt hulk geene ja oluline on ka nende koosmõju ümbritseva keskkonnaga.

Samuti on uuringute tulemusel leitud, et see, missugune on lapse intelligentsus, sõltub sellest, millised geenid saab laps justnimelt emalt. Geenid, mis määravad inimese intelligentsuse, asuvad nimelt X-kromosoomis. Kuna naistel on kaks X-kromosoomi ja meestel vaid üks, siis on kaks korda tõenäolisem, et lapsed pärivad oma intelligentsuse just emalt.

elutark.ee, naistekas.ee